Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstawa prawna działania

 • Autor: Administrator
 • Data publikacji: 23 stycznia 2020
 • Godzina publikacji: 13:23
 • Kategoria: Informacje ogólne

Podstawa prawna działania Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6

 1.  ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);
 2.  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.);
 3.  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.);
 4.  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.);
 5.  ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.1592, z późn. zm.);
 6.  ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 7.  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
 8.  rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 2135, z późn. zm.);
 9.  Statutu Domu Pomocy Społecznej;
 10.  Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej;
 11.  zezwolenie Wojewody Nr RPS-III.9423.7.2017 z 22 maja 2017 r. na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 12.  inne akty prawne regulujące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Spadkowa 4/6

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2020-01-23 14:50:17 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:47:36 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:47:08 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:45:56 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:44:47 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:43:28 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:42:00 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 14:41:50 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 13:23:43 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 13:23:31 Administrator Aktualizacja
2020-01-23 13:23:26 Administrator Pierwsza publikacja